logotipo de la intercolegial
logotipo de la intercolegial

Formulari BlueBiz

No

En cas afirmatiu:

Segons la LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, s'informa que les dades de caràcter personal que es facilitin, inclòs el correu electrònic, s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l'Associació Intercol·legial i Air France per al seu programa Bluebiz. D'aquesta manera a l'enviar les dades l'interessat autoritza l'ús de les mateies per realitzar l'enviament d'informació que les entitats puguin creure convenient per a comunicacions, activitats o serveis susceptibles d'interès. Ambdues entitats l'informen del dret d'accés, rectificació i oposició a aquestes dades mitjançant l'enviament d'una carta a Associació Intercol·legial: C/ Mallorca, 283 Barcelona.